Trycksaker

Vad du än behöver i textväg har jag en idé

Några exempel på trycksaker jag tagit fram

Drevviks-Posten
Sedan valåret 2014 har det lokala partiet Drevvikenpartiet gett ut en tidning två gånger per år till
hushållen i Skogås, Trångsund, Länna och Vidja med vad som händer och planeras i kommundelen.
Jag bidrar med idéer, texter och bilder. 4-16 sidor.

Barnens Hus i Södertälje - En handbok
Beskrivning av att starta och driva en öppen förskola och föräldrautbildning
i föreningsregi med fokus på alkoholfrågan, 24 sidor.
Idé, research, texter, intervjuer och layout.

Danssportförbundets årsbok
2008-2011 producerade jag ett årligt magasin för Svenska Danssportförbundet.
Intervjuer med dansare och funktionärer, informationstexter, foto och layout. 28-36 sidor.